ABOUT

My name is Janna Haavisto, I am a circus artist. I am working as a
freelancer in the field of performing arts, as a performer, a director
and a teacher and am specialized in physical theatre and character
work.  I finished my Master's studies in physical comedy at the
Stockholm Academy of Dramatic Arts in 2010 and have a BA in Circus
Arts from Arts Academy at Turku University of Applied Sciences,
graduating in 2007. In addition to that, I am featured in several TV
shows and films and work as a voice actress and a presenter.

I started performing as a child back in 1987 in Turku Summer Theatre
and have since then actively followed my dream by working and
educating myself in many theatrical cultures as: Ecole Philippe
Gaulier (Paris), Chekhov Studies VSMU (Bratislava Slovakia), Moving
Stage Lab (Copenhagen), Turku City Theatre, Lahti City Theatre, YLE
(Finland's national public service broadcasting company), Clownin
festival (Vienna), Evergreen productions (Ireland) and Cirque du
Soleil to name but a few. Both Finland’s and Sweden’s Clowns Without
Borders activities are dear to my heart, and have been touring with
them in Moldova, Burma and India.

As an artist, and never the less as a human being, I am never ready.
Let’s find together new challenges for me which helps me to grow
further! 

Picture Suvi-Tuuli Kankaanpää

Picture Suvi-Tuuli Kankaanpää


Olen sirkustaiteilija Janna Haavisto. Työskentelen
freelancer-esiintyjänä, –ohjaajana ja –opettajana teatterin, sirkuksen
ja tanssin aloilla erikoisalanani fyysinen ilmaisu sekä
karakteri-työskentely. Pohjakoulutuksena minulla on maisterin tutkinto
fyysisestä komiikasta Tukholman teatterikorkeakoulusta vuodelta 2010
sekä sirkustaiteilijan opinnot Turun taideakatemiasta vuodelta 2007.
Lisäksi olen näytellyt useissa TV-sarjoissa ja elokuvissa sekä toimin
ääninäyttelijänä ja juontajana.

Aloitin esiintymisen jo lapsena vuonna 1987 Turun Kesäteatterissa.
Siitä lähtien olen seurannut unelmaani ja työskennellyt sekä
kouluttanut itseäni ahkerasti kulttuurin alalla: mm. Ecole Philippe
Gaulier (Paris), Chekhov Studies VSMU (Bratislava), Moving Stage Lab
(Copenhagen), Turun kaupunginteatteri, Lahden kaupunginteatteri, YLE,
Clownin festival (Vienna), Evergreen productions (Irland) ja Cirque du
Soleil. Suomen ja Ruotsin Klovnit ilman rajoja – järjestöjen toiminta
on minulle rakasta ja olen ollut kiertueella muun muassa Moldovassa,
Burmassa ja Intiassa.

Taiteilijana ja puhumattakaan ihmisenä en ole koskaan valmis. Etsitään
minulle yhdessä lisähaasteita, joilla voin kehittyä eteenpäin!


Jag är circusartist Janna Haavisto. Jag jobbar som freelanceartist,
–regissör och –lärare inom teater, cirkus, och dans och är
specialiserad i fysisk teater och karaktärarbete. Jag tog min
magisterexamen fysisk komik på Teaterhögskolan i Stockholm 2010, och
har en tidigare avklarad cirkus artist- kandidatexamen från
Konstakademin i Åbo (Åbo Yrkeshögskola, 2007). Jag har även spelat i
många tv-serier och filmer, samt jobbat som ljudskådespelare och
presentatör.

 Jag började framträda redan som barn år 1987 på Turun Kesäteatteri,
en av Åbos sommarteatrar.  Sedan dess har jag följt min dröm och
aktivt både jobbat och utbildat mig inom kulturbranschen: bland annat
på Ecole Philippe Gaulier (Paris), Chekhov Studies VSMU (Bratislava),
Moving Stage Lab (Copenhagen),  Åbo stadsteater, Lahti stadsteater,
YLE (Finlands servicebolag för radio och TV), Clownin festival (
Vienna), Evergreen productions (Irland) och  Cirque du Soleil. Både de
finska och svenska "Clowner utan gränser"-organisationernas aktivitet
är nära mitt hjärta, och jag har turnerat med dem bland annat i
Moldavien, Burma och Indien.

Som konstnär, och inte mindre som människa, är jag aldrig klar. Låt
oss hitta tillsammans utmaningar för mig som hjälper mig att utvecklas
vidare!